EMA Compact

Monitorovacia stanica

EMA Compact

Monitorovacia stanica

EMA-compact-Monitorovacia-stanica

Ultra kompaktná monitorovacia stanica
novej generácie. Zariadenie typu
„všetko v jednom“

Ultra kompaktná monitorovacia stanica
novej generácie. Zariadenie typu
„všetko v jednom“

EMA Compact je ultra-kompaktná a odolná monitorovacia stanica novej generácie, vybavená nezávislým záložným zdrojom napájania. Vďaka svojim možnostiam a konštrukcii s nízkou hmotnosťou a vysokou IP ochranou sa ideálne hodí pre interiérové aj exteriérové aplikácie v systémoch včasného varovania alebo priemyselnej automatizácie.

Podľa druhu pripojených senzorov dokáže monitorovať poveternostné podmienky, hladiny vodných tokov, nádrží a odkalísk, stabilitu stavebných konštrukcii, či prítomnosť nebezpečných látok v prostredí. Viacúrovňovo vyhodnocuje rôznorodé riziká. Monitorovacia stanica  EMA Compact odosiela namerané a vypočítané hodnoty jedným alebo dvoma nezávislými kanálmi do varovného riadiaceho centra, mobilných telefónov, alebo môže priamo aktivovať elektronické sirény, rozhlasy či svetelné majáky.

Zabudované záložné batérie zabezpečujú neprerušený spoľahlivý chod aj počas výpadku externého napájania, a dokonca ako dlhodobý zdroj energie postačia aj slnečné kolektory. Skrinka z nerezovej ocele umožňuje montáž aj do vonkajšieho prostredia bez nutnosti ďalšej poveternostnej ochrany.

EMA Compact je ultra-kompaktná a odolná monitorovacia stanica novej generácie, vybavená nezávislým záložným zdrojom napájania. Vďaka svojim možnostiam a konštrukcii s nízkou hmotnosťou a vysokou IP ochranou sa ideálne hodí pre interiérové aj exteriérové aplikácie v systémoch včasného varovania alebo priemyselnej automatizácie.

Podľa druhu pripojených senzorov dokáže monitorovať poveternostné podmienky, hladiny vodných tokov, nádrží a odkalísk, stabilitu stavebných konštrukcii, či prítomnosť nebezpečných látok v prostredí. Viacúrovňovo vyhodnocuje rôznorodé riziká. Monitorovacia stanica  EMA Compact odosiela namerané a vypočítané hodnoty jedným alebo dvoma nezávislými kanálmi do varovného riadiaceho centra, mobilných telefónov, alebo môže priamo aktivovať elektronické sirény, rozhlasy či svetelné majáky.

Zabudované záložné batérie zabezpečujú neprerušený spoľahlivý chod aj počas výpadku externého napájania, a dokonca ako dlhodobý zdroj energie postačia aj slnečné kolektory. Skrinka z nerezovej ocele umožňuje montáž aj do vonkajšieho prostredia bez nutnosti ďalšej poveternostnej ochrany.

Inteligentná kompaktná monitorovacia stanica pre varovné systémy

Kľúčové vlastnosti

compactness-icon

Kompaktnosť
Zariadenie typu „všetko v jednom“ – malá, kompaktná skrinka z nehrdzavejúcej ocele, integrovaný napájací zdroj a záložné akumulátory s nabíjačom na jednoduchú a rýchlu inštaláciu.

flexibility-icon

Flexibilita
Napriek malým rozmerom má neobvykle veľký počet rozhraní pre rôzne senzory, podporuje veľké množstvo protokolov a je použiteľná v jednoduchých, ale aj sofistikovaných monitorovacích systémoch.

solar-power-icon

Solar napájanie a mobilita
Stanicu je možné napájať nielen zo štandardnej elektrickej siete 120-230V, ale aj zo solárnych článkov, čím sa stáva úplne autonómnou stanicou, ktorú je možné umiestniť prakticky kdekoľvek a môže byť navrhnutá aj ako prenosná.

intelligence-icon  

Inteligencia
Zabudované aplikácie umožňujú viacúrovňové vyhodnocovanie rizík, komunikáciu priamo s elektronickými sirénami, varovnými riadiacimi centrami alebo mobilnými zariadeniami. Sofistikovaný systém vzdialenej správy umožňuje jednoduchú zmenu pracovných parametrov na diaľku.

communication-icon

Komunikácia
Stanica komunikuje so všetkými bežnými bezdrôtovými aj linkovými komunikačnými kanálmi – prostredníctvom sietí GSM, mobilných operátorov, WiFi, Ethernet, RS232, RS485 a analógového rádia.

Technické parametre

Napájaniesieťové: 90 V – 264 V AC / 50 Hz, 60 Hz
solárne: 12 V, panel min. 50W*
Spotreba energiemax. 25 W počas nabíjania batérií
max. 2 W v pohotovostnom režime, pri plne nabitých batériách (bez senzorov)
Krytie skrine s elektronikouIP66
Počet vstupov/výstupov24 konfigurovateľných binárnych vstupov/výstupov
• vstupy: pasívny, voči zemi
• výstupy: otvorený kolektor, max.100mA/50V
8 analógových vstupov s galvanickým oddelením
• napäťový vstup 0 až 30V
• prúdový vstup: 4 až 20mA
Komunikačné kanály drôtovéRS232, RS485
Ethernet*
Bezdrôtové komunikačné kanályWiFi*, GSM mobile data*, GSM SMS*, analog radio*
ProtokolyTLG2
MODBUS*
Rozmer skrine s elektronikou300×210×110 mm
Hmotnosť skrine s elektronikou
(bez batérií)
6 kg
Rozsah pracovných teplôt-25°C až +65°C
*voliteľná položka
Napájaniesieťové: 90 V – 264 V AC / 50 Hz, 60 Hz
solárne: 12 V, panel min. 50W*
Spotreba energiemax. 25 W počas nabíjania batérií
max. 2 W v pohotovostnom režime, pri plne nabitých batériách (bez senzorov)
Krytie skrine s elektronikouIP66
Počet vstupov/výstupov24 konfigurovateľných binárnych vstupov/výstupov
• vstupy: pasívny, voči zemi
• výstupy: otvorený kolektor, max.100mA/50V
8 analógových vstupov s galvanickým oddelením
• napäťový vstup 0 až 30V
• prúdový vstup: 4 až 20mA
Komunikačné kanály drôtovéRS232, RS485
Ethernet*
Bezdrôtové komunikačné kanályWiFi*, GSM mobile data*, GSM SMS*, analog radio*
ProtokolyTLG2
MODBUS*
Rozmer skrine s elektronikou300×210×110 mm
Hmotnosť skrine s elektronikou
(bez batérií)
6 kg
Rozsah pracovných teplôt-25°C až +65°C
*voliteľná položka

EMA Professional

Monitorovacia stanica

EMA Professional

Monitorovacia stanica

ema-professional-Monitorovacia-stanica

Vysokovýkonná monitorovacia stanica novej generácie

Vysokovýkonná monitorovacia stanica novej generácie

EMA Professional je vysokovýkonná monitorovacia stanica novej generácie so zabudovanými pokročilými funkciami. Je určená predovšetkým do sofistikovaných systémov včasného varovania, prípadne do systémov vyžadujúcich viackanálovú komunikáciu cez zariadenia väčších rozmerov, ktoré je potrebné umiestniť do jednej skrine. Monitorovacia stanica je vhodná aj pre aplikácie v rámci priemyselnej automatizácie.

Podľa druhu pripojených senzorov dokáže monitorovať poveternostné podmienky, hladiny vodných tokov, nádrží a odkalísk, stabilitu stavebných konštrukcii, ako aj prítomnosť nebezpečných látok v prostredí. Rovnako však dokáže ovládať ventily, motory či servopohony. Viacúrovňovo vyhodnocuje riziká. Monitorovacia stanica  EMA Professional namerané a vypočítané hodnoty odosiela rôznymi kanálmi buď na varovné riadiace centrá, mobilné telefóny, alebo priamo môže aktivovať elektronické sirény, rozhlasy či svetelné majáky. Jedná sa o modulárne zariadenie poskytujúce z praktického hľadiska takmer neobmedzené množstvo vstupov/výstupov.

Inovovaný napájací zdroj/nabíjač umožňuje šetrné viacúrovňové nabíjanie záložných batérii, čím predlžuje ich životnosť. Zároveň v nastavených intervaloch prevádza záťažové testovanie batérií a včas upozorní na potrebu ich výmeny. Monitorovacia stanica EMA Professional je umiestnená v skrini z nehrdzavejúcej ocele a môže byť inštalovaná do vonkajšieho prostredia, či náročných priemyselných prostredí  bez nutnosti ďalšej ochrany.

Profesionálna monitorovacia stanica najvyššej kvality pre varovné systémy

Kľúčové vlastnosti

compactness-icon

Kompaktnosť
Modulárne, napriek tomu neuveriteľne kompaktné zariadenie – všetko v jednej odolnej skrini z nerezovej ocele.

flexibility-icon

Flexibilita
Stanica má prakticky neobmedzený počet rozhraní pre rôzne senzory a jednoduchú konfiguráciu a nachádza uplatnenie aj v tých najsofistikovanejších monitorovacích a automatizovaných systémoch.

solar-power-icon

Solárne napájanie a mobilita
Stanicu je možné napájať nielen zo štandardnej elektrickej siete 120-230V, ale aj zo solárnych článkov, čím sa stáva úplne autonómnou stanicou, ktorú je možné umiestniť prakticky kdekoľvek a môže byť navrhnutá aj ako prenosná.

intelligence-icon  

Inteligencia
Zabudované aplikácie umožňujú viacúrovňové vyhodnocovanie rizík, komunikáciu buď priamo  s elektronickými sirénami, varovnými riadiacimi centrami alebo mobilnými zariadeniami.  Sofistikovaný systém vzdialenej správy umožňuje jednoduchú zmenu pracovných parametrov na diaľku. Inovovaný napájací zdroj/nabíjač umožňuje šetrné viacúrovňové nabíjanie záložných batérii, čím predlžuje ich životnosť.

communication-icon

Komunikácia
Stanica komunikuje so všetkými bežnými bezdrôtovými aj linkovými komunikačnými kanálmi – prostredníctvom sietí GSM, mobilných operátorov, WiFi, Ethernet, Tetra, RS232, RS485 a analógového rádia. Veľkosť skrine umožňuje umiestnenie komunikačných zariadení väčších rozmerov.

Sounding-icon

Ozvučenie
Stanica umožňuje sprostredkovať prenos živého hlásenia z varovných riadiacich centier do sirén, evakuačných rozhlasov a reproduktorov v mieste ich inštalácie.  Dá sa doplniť elektronickým zosilňovačom, aj akustickou riadiacou jednotkou a teda môže vykonávať funkciu sirény alebo evakuačného rozhlasu.

Technické parametre

Napájaniesieťové: 90 V – 264 V AC / 50 Hz, 60 Hz
solárne: 12 V, panel min. 50W*
Spotreba energiemax. 200 W počas nabíjania batérií
max. 5 W v pohotovostnom režime, pri plne nabitých batériách (bez senzorov)
Krytie skrine s elektronikouIP54/IP66*
Počet vstupov/výstupovPevne definované binárne vstupy a výstupy
8 binárnych vstupov / 2 binárne výstupy
• vstupy: pasívny, voči zemi
• výstupy: otvorený kolektor, max.100mA/50V

Konfigurovateľné binárne vstupy/výstupy
od 24 do 384 binárnych vstupov/výstupov
• vstupy: pasívny, voči zemi
• výstupy: otvorený kolektor, max.100mA/50V

Konfigurovateľné analógové vstupy
od 8 do 128 analógových vstupov s galvanickým oddelením
• napäťový vstup: 0 až 30V
• • prúdový vstup: 4 až 20mA
Komunikačné kanály drôtovéRS232, RS485, Ethernet*
Bezdrôtové komunikačné kanályWiFi*, GSM mobilné dáta*, GSM SMS*,
analógové rádio *, digitálne radio*
ProtokolyTLG2
MODBUS*
Rozmer skrine s elektronikou400×600×350 mm
650×600×350 mm*
Hmotnosť skrine s elektronikou
(bez batérií)
21 kg
25 kg*
Operating temperature range-25°C až +65°C
*voliteľná položka
Napájaniesieťové: 90 V – 264 V AC / 50 Hz, 60 Hz
solárne: 12 V, panel min. 50W*
Spotreba energiemax. 200 W počas nabíjania batérií
max. 5 W v pohotovostnom režime, pri plne nabitých batériách (bez senzorov)
Krytie skrine s elektronikouIP54/IP66*
Počet vstupov/výstupovPevne definované binárne vstupy a výstupy
8 binárnych vstupov / 2 binárne výstupy
• vstupy: pasívny, voči zemi
• výstupy: otvorený kolektor, max.100mA/50V

Konfigurovateľné binárne vstupy/výstupy
od 24 do 384 binárnych vstupov/výstupov
• vstupy: pasívny, voči zemi
• výstupy: otvorený kolektor, max.100mA/50V

Konfigurovateľné analógové vstupy
od 8 do 128 analógových vstupov s galvanickým oddelením
• napäťový vstup: 0 až 30V
• • prúdový vstup: 4 až 20mA
Komunikačné kanály drôtovéRS232, RS485, Ethernet*
Bezdrôtové komunikačné kanályWiFi*, GSM mobilné dáta*, GSM SMS*,
analógové rádio *, digitálne radio*
ProtokolyTLG2
MODBUS*
Rozmer skrine s elektronikou400×600×350 mm
650×600×350 mm*
Hmotnosť skrine s elektronikou
(bez batérií)
21 kg
25 kg*
Operating temperature range-25°C až +65°C
*voliteľná položka

EMA Industrial

Monitorovacia stanica

EMA Industrial

Monitorovacia stanica

ema-industrial-Monitorovacia-stanica

Priemyselná monitorovacia a riadiaca stanica novej generácie

Priemyselná monitorovacia a riadiaca stanica novej generácie

EMA Industrial je najvýkonnejšia modulárna monitorovacia a automatizačná stanica novej generácie z produkcie spoločnosti Telegrafia. Je navrhnutá pre rozsiahle a sofistikované systémy s vysokou mierou automatizácie. Umožňuje nielen nepretržite zbierať a samostatne vyhodnocovať údaje zo stoviek senzorov, ale aj uskutočňovať komunikáciu a ovládať iné SCADA systémy podľa vopred naprogramovaných scenárov. Pre najrozsiahlejšie priemyselné areály je možné prepojiť viacero staníc EMA Industrial do jedného funkčného celku a využiť pritom existujúcu technologickú infraštruktúru a štandardizované rackové skrine.

Podľa druhu pripojených senzorov stanica dokáže monitorovať prítomnosť nebezpečných látok  v priemyselných prevádzkach a skladovacích priestoroch, stabilitu stavebných konštrukcií, ale aj poveternostné podmienky a vodné hladiny nádrží a odkalísk. Vyhodnocuje viacúrovňovo rôznorodé riziká. Okrem monitorovania, dokáže ovládať a spúšťať do prevádzky osvetlenie, svetelné majáky, ventily, motory a servopohony.

Monitorovacia stanica EMA Industrial odosiela namerané a vypočítané hodnoty rôznymi nezávislými kanálmi do varovného riadiaceho centra, mobilných telefónov, alebo môže priamo aktivovať elektronické sirény, rozhlasy či rôzne zariadenia. Monitorovacia stanica je modulárnym zariadením, ktoré poskytuje prakticky takmer neobmedzené množstvo vstupov/výstupov.

Podľa potreby je možné rozmiestniť v priemyselnom areáli viacero monitorovacích staníc EMA Industrial a využiť existujúcu komunikačnú infraštruktúru, prípadne ju doplniť inými vhodnými komunikačnými modulmi. Inovovaný napájací zdroj/nabíjač umožňuje šetrné viacúrovňové nabíjanie záložných batérii, čím predlžuje ich životnosť. Zároveň v nastavených intervaloch prevádza záťažové testovanie batérii a včas upozorní na potrebu ich výmeny. Monitorovacia stanica je umiestnená v rackovej skrini.

Profesionálna monitorovacia stanica najvyššej kvality pre varovné systémy

Kľúčové vlastnosti

compactness-icon

Modulárnosť a flexibilita
Modulárnosť monitorovacej stanice EMA Industrial umožňuje optimalizovať rozmiestnenie staníc v priemyselnom areáli podľa potreby monitorovania bezpečnosti. Stanica má prakticky neobmedzený počet rozhraní pre rôzne senzory, je jednoducho konfigurovateľná a použiteľná aj v tých najsofistikovanejších monitorovacích a automatizovaných systémoch.

solar-power-icon

Solárne napájanie a mobilita
Stanicu je možné napájať nielen zo štandardnej elektrickej siete 120-230V, ale aj zo solárnych článkov, čím sa stáva úplne autonómnou, prenosnou stanicou, ktorú je možné umiestniť prakticky kdekoľvek.

intelligence-icon  

Inteligencia
Zabudované aplikácie umožňujú viacúrovňové vyhodnocovanie rizík, komunikáciu buď priamo s elektronickými sirénami, evakuačnými rozhlasmi, varovnými riadiacimi centrami alebo mobilnými zariadeniami. Sofistikovaný systém vzdialenej správy umožňuje jednoduchú zmenu pracovných parametrov na diaľku. Inovovaný napájací zdroj/nabíjač umožňuje šetrné viacúrovňové nabíjanie záložných batérií, čím predlžuje ich životnosť.

communication-icon

Komunikácia
Stanica komunikuje so všetkými bežnými bezdrôtovými aj linkovými komunikačnými kanálmi – prostredníctvom sietí GSM, mobilných operátorov, WiFi, Ethernet, Tetra, RS232, RS485 a analógového rádia. Umožňuje využiť existujúce káblové rozvody, vrátane bežnej počítačovej infraštruktúry.

Sounding-icon

Ozvučenie
Stanica umožňuje sprostredkovať prenos živého hlásenia z riadiacich centier do varovných sirén, evakuačných rozhlasov a reproduktorov v mieste ich inštalácie.  Dá sa doplniť elektronickým zosilňovačom, aj akustickou riadiacou jednotkou a teda sama o sebe môže vykonávať funkciu sirény alebo evakuačného rozhlasu. 

Technické parametre

Napájaniesieťové: 90 V – 264 V AC / 50 Hz alebo 60 Hz
solárne: 12 V, panel min. 50W*
Spotreba energiemax. 200 W
max. 5 W v pohotovostnom režime
Počet vstupov/výstupovPevne definované binárne vstupy a výstupy
8 binárnych vstupov / 2 binárne výstupy
• Vstupy: pasívny, voči zemi
• Výstupy: otvorený kolektor, max.100mA/50V

Konfigurovateľné binárne vstupy/výstupy
od 24 po prakticky neobmedzený počet** konfigurovateľných binárnych vstupov/výstupov
• Vstupy: pasívny, voči zemi
• Výstupy: otvorený kolektor, max.100mA/50V

Konfigurovateľné analógové vstupy
od 8 po prakticky neobmedzený počet** analógových vstupov s galvanickým oddelením
• Napäťový vstup: 0 až 30V
• Prúdový vstup: 4 až 20mA
Komunikačné kanály drôtovéRS232, RS485, Ethernet*
Bezdrôtové komunikačné kanályWiFi*/ GSM mobilné dáta*/ GSM SMS*
analógové rádio*/ digitálne rádio*
ProtokolyTLG2, MODBUS*
Rozmer skrine s elektronikouvýška 4U na montáž do 19“ racku
hĺbka 100 mm / 200 mm
Hmotnosť skrine s elektronikou (bez batérií)3 kg / 6 kg
Rozsah pracovných teplôt-25°C až +65°C
* voliteľná položka
** Skutočný počet závisí od špecifikácií projektu

Napájaniesieťové: 90 V – 264 V AC / 50 Hz alebo 60 Hz
solárne: 12 V, panel min. 50W*
Spotreba energiemax. 200 W
max. 5 W v pohotovostnom režime
Počet vstupov/výstupovPevne definované binárne vstupy a výstupy
8 binárnych vstupov / 2 binárne výstupy
• Vstupy: pasívny, voči zemi
• Výstupy: otvorený kolektor, max.100mA/50V

Konfigurovateľné binárne vstupy/výstupy
od 24 po prakticky neobmedzený počet** konfigurovateľných binárnych vstupov/výstupov
• Vstupy: pasívny, voči zemi
• Výstupy: otvorený kolektor, max.100mA/50V

Konfigurovateľné analógové vstupy
od 8 po prakticky neobmedzený počet** analógových vstupov s galvanickým oddelením
• Napäťový vstup: 0 až 30V
• Prúdový vstup: 4 až 20mA
Komunikačné kanály drôtovéRS232, RS485, Ethernet*
Bezdrôtové komunikačné kanályWiFi*/ GSM mobilné dáta*/ GSM SMS*
analógové rádio*/ digitálne rádio*
ProtokolyTLG2, MODBUS*
Rozmer skrine s elektronikouvýška 4U na montáž do 19“ racku
hĺbka 100 mm / 200 mm
Hmotnosť skrine s elektronikou (bez batérií)3 kg / 6 kg
Rozsah pracovných teplôt-25°C až +65°C
* voliteľná položka
** Skutočný počet závisí od špecifikácií projektu
3

Senzory

Sensors

Meranie výšky hladín – Ponorné senzory

ponorny-senzor

Nerezové ponorné senzory na nepretržité meranie výšky hladín vody

Výstupanalógový
Odchýlka presnosti merania0,5% FSO
KrytieIP 68

ponorne-senzory

Nerezové ponorné senzory na nepretržité meranie výšky hladín vody a čistých alebo ľahko znečistených kvapalín

Výstupanalógový
Odchýlka presnosti merania0,5% FSO
KrytieIP 68

ponorna-sonda

Nerezové ponorné sondy na nepretržité meranie výšky hladín vody a čistých alebo ľahko znečistených kvapalín

Výstupanalógový
Odchýlka presnosti merania0,1% FSO
KrytieIP 68

ponorne-senzory

Nerezové ponorné sondy na nepretržité meranie výšky hladín vody a čistých alebo ľahko znečistených kvapalín

VýstpuModbus/RTU
Odchýlka presnosti merania0,1% FSO
KrytieIP 68

Kontakt

Branislav Labanc

Obchodný manažér pre slovenský trh

Nájdete nás

Košice – sídlo spoločnosti